Category Archives: Liederen

Zegeningen en gebeden

zegenbede op 15 augustus Maria tenhemelopneming bij de oogst van de kruiden Ene, schepper en hoeder, dank voor de overvloed aan kruiden groeiend op de velden, bloeiend in de berm, verzameld in de tuin. Zegen deze kruiden, groen en rood … Continue reading

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Zegeningen en gebeden

Liedteksten bij Uit aarde

Liedteksten bij Uit aarde bij I Tess 1,9-10; 4,9-5,4 Ruimte Jij hebt een ruimte aangeraakt, een stilte diep in mij van binnen, ik kan een mens om niet beminnen. Jij hebt een ruimte aangeraakt. Jij hebt een ruimte aangeraakt, de … Continue reading

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Liedteksten bij Uit aarde

Het licht speelt, liedteksten

Liederen van Pasen naar Pinksteren 1. Niet is het laatste woord gesproken t. A. Govaart, m. F. de Vries Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, 818 Niet is het laatste woord gesproken, er klinkt een lied, al is … Continue reading

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Het licht speelt, liedteksten

Bouwstenen voor liturgische vieringen

Vijf muzikale elementen (lofzang, acclamatie etc.) die hun plaats kunnen krijgen in verschillende vormen van liturgie. Geschreven in opdracht van het Kerkbestuur Parochie Binnenstad ‘s-Hertogenbosch, getoonzet door Maurice Pirenne.  De opnames zijn van de Schola Cantorum van de Sint-Jan. Lofzang … Continue reading

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bouwstenen voor liturgische vieringen

Vertalingen uit het Duits en Frans

cantique 145 En l’honneur de Notre-Dame de toute patience Louis-Marie Grignion de Montfort (1675-1716) Kom mij te hulp, Maria volmaakt en zachtmoedig. Kom mij te hulp, want dag aan dag lijd ik en zucht. Sla acht op mijn klacht overvloedig, … Continue reading

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Vertalingen uit het Duits en Frans

Ach, het huis is verlaten

Ach, het huis is verlaten, de ramen gesloten het koord is gebroken, wat rest is slechts stof. Ach, wat is dan een mensje? Toch zijt Gij bewogen om ons die hier leven geboeid door de dood. Wie door het kruis … Continue reading

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Ach, het huis is verlaten

Dooplied voor Sara

Wie ondergaat in water staat nieuw geboren op, mag zich gedragen weten door onze God, die nooit, nee, nooit laat varen de werken van zijn hand en met ons mee wil trekken naar wenkend land. Het land van melk en … Continue reading

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Dooplied voor Sara

Jona presentatie

Een stem die roept; ik wend mij af. Een opdracht klinkt, ik kies het graf en zoek de laatste grens: een God verloren mens. Mij vangt een vis, ik word gered en uit de diepten klinkt gebed. Ik word aan … Continue reading

Posted in Kunst, Liederen, Teksten | Tagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Jona presentatie

Hymne

Hymne (de cantorij komt met het licht naar voren) Behoedzaam dragen wij uw licht, dat voor geen nacht en duister zwicht. U richt mijn stap, ik struikel niet, ik weet: U slaapt en sluimert niet. Wij legden ons bij onrecht … Continue reading

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Hymne

Emmaus

Zwaar is de weg, een aftocht zonder Hem. Bedrukt gaan wij, ontzet; geen oog meer voor het licht, hoop achter ons. Komt op ons toe, vraagt wat er is gebeurd, een vreemde grensganger. Wij spreken struikelend, verward verhaal: ‘een mens … Continue reading

Posted in Kunst, Liederen | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Emmaus