Uitvaart

Zo grijs als vroeger de uitvaartrituelen waren, zo veelkleurig zijn ze nu.
De laatste jaren heb ik vele malen inleidingen gegeven
over de veranderde situatie van het rituele landschap (Paul Post).
Hoe omschrijven in deze situatie parochies en gemeenten
hun missie rond het sterven van een christen?
Op veel plaatsen worden parochianen en gemeenteleden toegerust om voor te gaan in de uitvaart.  Het is een prachtige en verantwoordelijk taak.

Een impressie over de huidige uitvaartliturgie:
Essay Het veranderende mysterie van het loslaten van de doden

‘In uw licht, gezangen voor de uitvaartliturgie’
8 eenvoudige liederen, tekst Andries Govaart / muziek Rob Goorhuis
‘Lied bij de binnenkomst van de overledene’ en ‘De zegening’ lees en luister

Voor de opzet van een traject voor voorgangers in de uitvaartliturgie lees verder

 

Comments are closed.