Gebeden

Bidden is je richten tot de Eeuwige,
dat hóeft niet per se met woorden;
het kan in stilte, met aandacht en heel je lichaam.
Het kán ook met woorden die je aangereikt worden,
oude woorden, soms gesleten, soms geslepen door de tijd.
Soms komen er ook nieuwe woorden in je op
om je te richten tot de Eeuwige.
Nieuwe woorden om God te zegenen,
om God te vragen God-met-ons te zijn.

bijvoorbeeld: zegeningen en gebeden,

voor kinderen: gedichten en gebeden voor kinderen en andere mensen,

in de liturgie: gebeden aan het begin van de viering, kyrie- en voorbeden

gebeden bij het boek Ruth

Op het einde van de dag,
tot besluit van een bijeenkomst

Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt;
geef ons vrede met wat onaf is,
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.

Zeggen en zwijgen,
oecumenisch gebedenboek voor alle dag
Meinema 2005

Comments are closed.