Bibliodrama

Centrum voor Bibliodrama,
is de opleiding tot professioneel begeleider van bibliodrama
waaraan ik als docent verbonden ben.

Je kunt bijbelverhalen horen, lezen, analyseren, overwegen, schilderen…;
en je kunt je er spelenderwijs in verdiepen.
In bibliodrama ontdekken we spelenderwijs
de betekenis van oude teksten voor ons leven nú.

In bibliodrama (biblio = boek, de bijbel; drama = handeling)
staat telkens één bijbeltekst centraal.
We beginnen door samen te luisteren naar het verhaal dat we gaan spelen.
Daarna kies je een rol in het verhaal, je leeft je in
en merkt wat het verhaal met jou in de rol doet.
Je wordt Zacheus in de boom,
en wat gebeurt er dan wanneer Jezus jou roept?
We raken we met elkaar in gesprek
vanuit de plek en rol die ieder (tijdelijk) heeft ingenomen.
je komt bijna vanzelf je eigen geloof, twijfel en vragen op het spoor.
Zo is bibliodrama een hulpmiddel
om je eigen geloofsverhaal te zien oplichten in de spiegel van het bijbelse verhaal.

Voor achtergrond lees verder

Comments are closed.