Wie is die man?

Andries Govaart, (1954, Breda) studeerde theologie/liturgie in Nijmegen. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen voor liturgische toerusting, verdieping en meditatie. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins | tekst en toerusting voor ritueel en liturgie’. Hij was docent liturgie op Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht en is docent bij het Centrum voor Bibliodrama. Publiceert gebeden, liederen, overwegingen en liturgieën, o.m. bij Gooi en Sticht, Abdij van Berne, Boekencentrum (Zingend Geloven) en KRO/RKK Mediapastoraat en het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.
Hij woont in Nijmegen (06 81906112 a.govaart@anderszins.eu of contactformulier)

uitgebreid cv
Andries Jozef Theodoor Govaart
geboren 20 mei 1954 in Breda als tweede kind van Th.B. Govaart en C.J.M. Halkes
gehuwd met M.M. (Marianne) Schulte Kemna, justitiepastor.
Na het Gymnasium Ypelaar (alfa)
1973 Theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1981 Doctoraal Theologie m.n. Liturgisch Pastoraal
1980 – 1990 Pastor in Arnhem-Zuid
1988 – 1990 Klinisch Pastorale Vorming in Vught
1990 – 2001 Werkzaam in Oost-Gelderland
dekenaal toerustingswerk t.b.v. liturgie en pastorale gespreksvoering
1990 – 1992 Opleiding bibliodramaleider
1998 – 2004 Docent Fontys Hogeschool Theologie levensbeschouwing, Hengelo
1999 – 2002 Docent Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, vestiging Enschede
1998 – … Start ‘viaVia’, tekst en toerusting voor liturgie, bezinning en begeleiding; inmiddels ‘anderszins’ geheten
1999 – 2005 Docent TFT (Theologische Faculteit Tilburg) liturgie m.n. presentatie
2001 – 2009 Verbonden aan het dekenaat Arnhem voor liturgisch toerustingwerk
2005 – 2009 Verbonden aan het aartsbisdom Utrecht: teamtrainingen liturgie
2006 Training Presentiebenadering theorie en praktijk
2008 -2010 Liturgische toerusting justitiepastores, legeraalmoezeniers
2009 – 2010 Dominicanenklooster Huissen, programmacoördinator liturgie, meditatie
2009 – 2013 Adviseur/redactie ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’
2009 – 2019 Docent liturgie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, Utrecht
2014 – 2022 Docent bibliodrama  bij Centrum voor Bibliodrama

Comments are closed.