Liturgie

Je kunt op vele manieren bezig zijn liturgie/ eredienst:
overwegen van de lezingen, maken van gebeden, zoeken van liederen,
overleg met koor, koster en kindernevendienst.

De orde van dienst
Er voor ligt de keuze voor het soort viering: de orde van dienst.
Eucharistie/avondmaal of een woorddienst,
een getijdenviering, bijvoorbeeld vesper of lauden, of een meditatieviering.

Voor die verschillende soorten vieringen heb ik een boekje geschreven
‘Veelvormig vieren’  Het is helaas uitverkocht. U kunt hier de tekst of het pdf-bestand  downloaden. Veelvormig vieren

‘Bouwstenen voor liturgische vieringen’ zijn zangen
voor steeds terugkerend momenten in de liturgie. zie en luister
lofzang, bij de lezing uit de schrift, voorbede, zegenbede
en schrijnende Lam Gods.
Maurice Pirenne heeft voor de muziek gezorgd. Te bestellen bij www.kerkzang.nl

De overweging
Wanneer je een overweging maakt is er de fase van de exegese,
van het besef welk gehoor je voor je hebt
en de plaats en de tijd waarin we leven.
Langzamerhand ontstaat het idee voor de overweging
en ga je zitten voor de uitwerking
Tenslotte – wanneer je klaar bent – lees je je overweging nog een paar keer door.
Staande, hardop, met het imaginaire gehoor voor ogen
en dan merk je of het klopt en of het hart van de overweging klopt.

achtergrond: Het Woord laten spreken, De overweging in de christelijke eredienst
Andries Govaart, Liturgiecatechese 5, Abdij van Berne inleiding

De schriftlezing als eerste verkondiging
Het is goed om af en toe stil te staan bij hetlezen uit de Schrift in de liturgie.
De manier waarop je leest, de (rituele) handelingen er omheen
kun je beschouwen als verkondiging, zonder dat je expliciet er wat over zegt.
Zinvol is het dus om af en toe met voorgangers, (pastores en lectoren) te werken
aan het lezen in de liturgie.  verder lezen

Comments are closed.