Bouwstenen voor liturgische vieringen

Vijf muzikale elementen (lofzang, acclamatie etc.) die hun plaats kunnen krijgen in verschillende vormen van liturgie. Geschreven in opdracht van het Kerkbestuur Parochie Binnenstad ‘s-Hertogenbosch, getoonzet door Maurice Pirenne.  De opnames zijn van de Schola Cantorum van de Sint-Jan.

Lofzang


v  Wij houden U hoog,
k  schepper van rotsen en wolken,
hoeder van alles wat ademt,
a  licht, grondeloos licht.

v  Wij houden U hoog,
k  boom aan het water, gerechte,
bond van aarde en hemel,
a  woord, licht in de nacht.

v  Wij houden U hoog,
k  geestkracht, levensadem onstuitbaar,
smeulend vuur, vernieuwde aarde,
a  dauw, lichtende dauw

v  Gij, verweg de meest nabije,
k  behoed ons, mensen van aarde en even,
sta voor ons in, ga voor ons uit,
verzoen ons, roep ons tot ware grootte,
tot uw glorie…
en Gij houdt ons hoog.
Amen.

Bij de lezing uit de Schrift
Gezegend de lezer,
gezegend die horen wat God voor ogen staat,
dat wij ter harte nemen wat hier klinkt,
want de tijd dringt.

Oproep en acclamatie bij de voorbede
Worden wij stil
en luisteren we naar de verzuchtingen van het hart,
naar de klacht uit de mond van de aarde…

…roepen we in de Naam van de Eeuwige:
a ontferm U.

Lam Gods

zegenbede
God, leg eer in het werk van uw handen,
zegen ons met uw licht op ons pad
met uw leeftocht onderweg.
Ga, je kent de weg.
Dank zij God

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bouwstenen voor liturgische vieringen

Comments are closed.