Liedteksten

De Nederlandse Raad voor Liturgie zocht naar een vertaling van de paashymne.
Ik verdiepte me in het Victimae paschali, vertaalde de hymne en stuurde de tekst in.
Mijn vertaling werd uitverkoren en verscheen in Gezangen voor Liturgie.

‘Victimae paschali laudes’
Zing voor een gaaf en weerloos lam,
dat ons bevrijdde uit de ban
van slavendienst en kwade trouw.
Zing voor de heiland, die ons bestaan
volkomen leefde, zonder blaam,
en ons opnieuw verbond met God.
Leven en dood in tweegevecht.
De levende leek neergelegd,
maar leeft als eerste uit de dood.
Vertel ons, Maria, wat heb je gezien?
Het graf van mijn gezalfde, Hij is niet hier.
Engelen getuigen, de zweetdoek toont aan:
Christus, mijn redder, leeft – opgestaan.
Naar Galilea gaat Hij ons voor.
Wij weten van verrijzenis,
en dat het lam overwinnaar is.
Uw mildheid wacht ons, God is trouw.

Het koor van de Sacramentskerk in Breda vroeg me een adventsvesper samen te stellen.
De hymne bij de binnenkomst heb ik zelf geschreven. De muziek is van Coen Vermeeren.
De combinatie van klassieke taal en hedendaagse muziek werkte goed.

Behoedzaam dragen wij uw licht,
dat voor geen nacht en duister zwicht.
U richt mijn stap, ik struikel niet,
ik weet: U slaapt en sluimert niet.

Wij legden ons bij onrecht neer,
wij wisten niet van ommekeer
tot U, wij vluchtten in de slaap,
in dode tijd, in leeg vermaak.

U wekt verlangen naar uw komst,
dat al wat koud is, afgestompt,
onzichtbaar bot en stilaan groeit,
totdat de hele aarde bloeit.

Geef ons een teken in de nacht,
schenk ons een kind van ons geslacht,
Kom op ons toe en geef ons hoop
op leven sterker dan de dood.

Geloofd zij God om scheppingskracht,
geloofd zij Jezus die de nacht
zoals de morgenster verdrijft,
geloofd de Geest die met ons blijft.

In 1990 mocht ik een cyclus liederen te schrijven bij het evangelie van Johannes.
Joep Stappers componeerde de muziek.
Partituur en CD verschenen in 1995 bij G&S onder titel ‘Voor het leven getekend’.

slotzang: Maak ons tot teken van leven uit uw hand.

Comments are closed.