Vertalingen

Het is waar: de meest zorgvuldige – en misschien de meest liefdevolle –
wijze van lezen is vertalen.
In de loop van de jaren heb ik hymnen en liederen
uit Latijn, Duits, Frans en Engels vertaald.

Ales diei nuntius, Prudentius (na 405)

Daar kraait een haan, een goed bericht:
weldra verschijnt het eerste licht.
Hij wekt ons op, geeft goede moed,
‘t is Christus die ten leven roept.

Kom uit je warme bed, roept hij,
of ben je ziek, doodop of lui?
Bewaar je nuchterheid, doe goed.
Wees waakzaam, want ik kom met spoed.

Als dageraad de hemel tooit
met flarden licht, zo rond gestrooid,
laat dit bericht voor al wie werkt,
een bron van hoop zijn, licht dat sterkt.

Tot Jezus, nog voor alles uit
bidden wij nuchter, overluid,
een smeekgebed, zodat de slaap
niet meer het wakker hart belaagt.

Gij, Christus, die de slaap verjaagt
en van de nacht de boeien slaakt,
verlos ons van de oude schuld,
dan gaan wij in nieuw licht gehuld.

Aan Christus, die ons mild regeert,
en aan de Vader, alle eer,
die met de Geest, tot hulp bereid,
leeft nu en in de eeuwigheid.

uit het Latijn, Andries Govaart,
Hoor onze stem, Uitgeverij Berne 2005


En een lied uit de Ionacommunity, Glasgow, Schotland

Geen windvlaag van buiten, geen klop op de poort,
geen vuur, geen lantaarn, geen voetstap gehoord.
Geen spookbeeld uit angsten, geen dromen verstoord.
Een engel, een meisje, een stem in haar oor.

‘Maria, verheug je, er is geen gevaar,
genade van God wordt in jou openbaar.
De tijd om de wereld te redden begint.
Wil jij moeder worden van Gods liefste kind?

Een kind wordt geboren en dan komt het rijk,
een teken voor velen om vrede of strijd.
Voltooiing en aanvang, én speler én plot,
slachtoffer en winnaar, van jullie, van God.’

Geen loon afgesproken, geen afspraak gepland,
geen trouwdag bevestigd, geen blauwdruk bekend.
Maria stemt in met wat niemand bevroedt,
en toch klinkt zij zeker: Zeg God, het is goed!

uit het Engels, Andries Govaart, 2003
Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, Gooi & Sticht

voor de vertaling van een lied van Kurt Rose uit het Duits
en een pelgrimslied uit het Frans
lees verder

Comments are closed.