Publicaties

2022
De weg die je goeddoet, Verzamelde liederen, Andries Govaart & diverse componisten, Skandalon

2019
Mariacantieken van Montfoort. 10 cantieken van Louis-Marie Grignon de Montfoort, vertaald door Andries Govaart, op muziek gezet door Frans Bullens, CD en partituur.

2018
Jij die mij aankijkt, werkboekje voor de weg naar Pasen, Corja Bekius, Andries Govaart e.a. Docete.

Geprezen o Heer, 32 nieuwe liederen, geïnspireerd op het Zonnelied. Muziekuitgeverij Bourdon. Acht teksten van Andries Govaart

Liederen van Luther: een levend document. Kok Boekencentrum.
Alle liederen van Luther, waarvan 16 vertaald door Andries Govaart. Bovendien vertaalde hij nog ontbrekende coupletten bij andere vertalingen.

2017
God in ons midden, kalender voor advent en kersttijd, met werkboekje voor kinderkerk/nevendienst en kaarten met schilderijen en gedichten. Docete

Gods liefde doet ons zingen, Cantieken van Louis-Marie Grignion de Montfoort. Vertaling: Andries Govaart, muziek: Frans Bullens; partituur en CD

2016
Uit aarde, Corja Bekius & Andries Govaart. Schilderijen, gebeden, teksten en liederen rond de kwetsbaarheid van het bestaan.
Meditatieve brochure, werkboek + Cd-Rom met PowerPoint presentaties van de schilderijen en liederen, en een muziek CD met de liederen van Govaart. Docete

Niet gezocht wel gegrepen. Een ecologisch woonproject, Marianne Schulte Kemna/Andries Govaart, Speling 2016/1 Gaan we voor duurzaamheid.

2015
Het licht speelt, van Pasen naar Pinksteren, Corja Bekius, Tini Brugge, Andries Govaart Schilderijen, gebeden, teksten, gedichten, liederen en bloemschikkingen.
Meditatieve brochure, werkboek + Cd-Rom met PowerPoint presentaties van de schilderijen en liederen, en een muziek CD met de liederen van Govaart. Docete

Klimaatlooplied  De aarde snakt naar adem partituur De aarde snakt naar adem,


2014
Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaans bisschoppen over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk. Martin Hoondert, Andries Govaart e.a
Berne Media, NSGV

Hoe komen we in de bajes tot bidden. in: Lost in Translation, De (ex-) gedetineerde in de participatiesamenleving, red. Ryan van Eijk, Centrum voor justitiepastoraat

2013
De gezangen van de eucharistie, een benadering vanuit de riten, Joseph Gelineau;
redactie en bewerking Martin Hoondert, Andries Govaart, Siem Groot, Hein Vrijdag,
Liturgiecatechese 7, Berne Media

Ruth, een verhaal  van hoop, Corja Bekius, Docete, Beeldverhaal + werkboek,
Liederen en  gebeden. Docete

60 liedteksten, vertalingen, gebeden
in: Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, bv Liedboek,

De passie moet gepreekt
, Interpretatie

Vrij om te vieren,
in: VPW info.nl, nr 2, Reflectie op beproefde ´andere´ vormen van liturgie

Spelen met drama,
in: Verbindend vieren, spelen met vormen en stijlen in de eredienst, Boekencentrum

2012
Katholiek Nederland Kerkt…, maar is het zo voorbeeldig?
De televisieuitzendingen van de eucharistievieringen. Tijdschrift voor Liturgie

Tot op het bot, DVD met verslag en foto-, film- en geluidsmateriaal
van een kunst en liturgieproject in de 40dagentijd in de Janskerk in Utrecht

De schriftlezing zelf als eerste verkondiging, Tijdschrift voor Liturgie

Twee rozen en een doorn – Beeld en liturgie. Speling, Tijdschrift voor bezinning

2011
Treuren als zij die geen hoop hebben, Rituelen om de dood uit te stellen,
in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven

Heilzame orde in creatieve chaos, Verkenningen bij het uitvaartritueel,
in: Tijdschrift voor Verkondiging

Bijsluiter bij de ziekenzalving: Hoe maak je een ritueel?
in: Tijdschrift voor Liturgie

a Festival of Lessons and Carols, Centrum voor de Kerkzang,  vijf liederen

2010
Voor een zoeker als de mens,
nieuwe interreligieuze teksten op muziek, om samen te vieren, Uitgeverij Muz-Art

2009
Het woord laten spreken, de overweging in de christelijke eredienst. Bij de auteur te bestellen.
Liturgiecatechese 4, Abdij van Berne

Vertaalde en nieuwe liederen
in: Opstaan, nieuwe liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld, Gooi en Sticht

2008
Gebeden en overwegingen
in: Levend huis, ecospiritualiteit en schepping, Tini Brugge e.a. Kok Kampen

De kunst van het zien, Kunst in geloofscommunicatie,
Andries Govaart redactie, Nico Derksen, Jos Oostrik, Jan van Lier, KBS

Ons brood gedoopt in licht, Inleiding in geloof, kerk en liturgie, Abdij van Berne

Veelvormig vieren, Diversiteit in oude en nieuwe vormen van liturgie,
Liturgiecatechese 3, Abdij van Berne (uitverkocht, maar lees de tekst of download
het boekje Veelvormig vieren

Maandag onder het oktaaf van Pasen, Tijdschrift voor verkondiging

2007
Doortocht, Componenten voor de liturgie,
bij gelegenheid van het 90 jarig bestaan van de parochie Antonius van Padua
tekst Andries Govaart, muziek Berry van Berkum musica.pro.deo@hetnet.nl

Liturgische performance, Tijdschrift voor Liturgie

Kerkmuziek en gemeenteopbouw, Eredienstvaardig

Ons lichaam als antwoord, Eredienstvaardig

2006
 Voorgaan met lijf en leden (klik om te downloaden), Andries Govaart/ Willem Marie Speelman, Gooi en Sticht

2005
Bouwstenen voor liturgische vieringen
Andries Govaart teksten, Maurice Pirenne muziek,
Stichting Centrum voor de Kerkzang, Amersfoort  www.kerkzang.nl

Hoor onze stem, Liturgische gezangen op teksten van Andries Govaart, Heeswijk

Drie acclamaties en een zegen
in: Zingerderwijs, Rita Hoeve en Barbara Leijnse (red), Kok Kampen

Gebeden
in: Zeggen en zwijgen, oecumenische gebedenboek voor alledag.
Marcel Barnard, Margreet Limburg-Klokke, Louis van Tongeren, Meinema

De adem van de week
in: Aanwezig onderweg, Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag.
Gerke van Hiele (red), Kok

De rituele context van de liturgische muziek. Gregoriusblad

De Goede Week, Kan de liturgie van de Goede Week voor zichzelf spreken?
Tijdschrift voor Verkondiging

2004
Je leven in beeld, werkboek bij vier beeldverhalen, kro/rkk

De kleur van de zondag in de totale performance van de liturgie’
in: Klankkleur, De muzikale markering van de zondagsliturgie.
Louis van Tongeren (redactie), Gooi en Sticht

‘De diepste bakkerstrog. Eucharistie in enkele hedendaagse gedichten’
in: Neemt en eet… Opstellen over de eucharistie.
Centrum voor parochiespiritualiteit, Nijmegen

Liederen
in: Zingend Geloven 8, Boekencentrum

2003
Ons brood gedoopt in licht, werkboek voor geloofsleerlingen en begeleiders. kro/rkk

Sleutelscènes uit het leven van Franciscus
in: De nieuw kleren van Franciscus, Utrecht

Vertaalde liederen
in: Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, Gooi en Sticht

2002

Gewonnen schaarste een vastenboek, kro/rkk (klik om te downloaden)

Liturgische taal, gelouterde taal. Eredienstvaardig

2001
Taal een omgangsregeling met de Onuitsprekelijke
in: Ritueel bestek, Antropologische kernwoorden van de liturgie,
onder redactie van Marcel Barnard en Paul Post, Meinema

Utrechtse heiligenspiegel,
liederen rond de heiligen van de binnenstadskerken van Utrecht,
muziek Willem Wander van Nieuwkerk

In uw licht, gezangen voor de uitvaartliturgie
muziek Rob Goorhuis, Gooi en Sticht, partituur en CD

2000
Leren bidden, kro/rkk

U bent God genoeg. Speling, Onze Vader die in de hemel zijt

Liturgie en de zintuigen. De Heraut,

Comments are closed.