Vertalingen uit het Duits en Frans

cantique 145 En l’honneur de Notre-Dame de toute patience
Louis-Marie Grignion de Montfort (1675-1716)

Kom mij te hulp,
Maria volmaakt en zachtmoedig.
Kom mij te hulp,
want dag aan dag lijd ik en zucht.
Sla acht op mijn klacht overvloedig,
genees al mijn kwalen, kom spoedig.
Kom mij te hulp.

In liefdes naam
bent u in mijn nood mijn behoeder.
In liefdes naam
verzoen mij met mijn arm bestaan.
Wek levenslust, doe mij vermoeden
uw toewending, toon u mijn moeder,
in liefdes naam.

Want u bent toch
remedie voor wie niet genezen.
Want u bent toch
nieuw licht voor wie het niet meer ziet,
asiel voor wie afstraffing vrezen,
de uitkomst voor weduw en wezen,
dat bent u toch!

Sta voor ons in,
het uur van mijn dood komt steeds nader.
Sta voor ons in,
dat ik niet val, mijn koningin.
Mijn hoop heb ik op u geladen.
uw naam is voor ons vol genade.
Sta voor ons in.

vertaling: Andries Govaart
muziek: Frans Bullens


Van Kurt Rose

Ja, het liefst zou ook ik, als die andere drammers,
God tot ingrijpen dwingen met die almacht van Hem;
en ik houd stiekem hoop op de heer van de machten,
een reusachtige redder van een wereld in nood.

Kijk hier is dan de mens en ik kijk in een spiegel
zie het lijden, de onmacht, zie mijn armzaligheid.
‘k bal mijn vuist en ik schreeuw: ach, wat is dan dat mensje,
zonder redding van boven? Brengt een mens ons soms heil?

Ja, ook ik bid het liefst tot die God om erbarmen
met de ogen naar boven met de blik afgewend.
Ik huil mee met het volk, ik ben blind met de blinden,
ik ben blind voor het teken: het gelaat van een mens.

uit het Duits, vertaling Andries Govaart, Liedboek zingen en bidden in huis en kerk

En een pelgrimslied uit het leven gegrepen
seconde vêpres office de la fête de saint Bernard de Menthon

Ga, pelgrim, ga, ga voort, blijf zoeken;
vervolg je tocht, dat niets je ontmoedigt.
Vang het licht van de zon en het stof op je kleren.
Heb hart voor wat blijft; wat leeg is vergeet het.

refrein: Niets dat het houdt, slechts de liefde houdt alles,
niets dat het houdt, de liefde alleen.

Klamp je niet vast / aan wat echt voorbij is. refrein
Zeg niet, ik heb het gered / op eigen kracht. refrein
Poch niet op je werken / je komt ze nog tegen. refrein
Richt je hart op het woord / alleen daar is je schat. refrein

Ga, pelgrim, ga…

uit het Frans, vertaling Andries Govaart

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Vertalingen uit het Duits en Frans

Comments are closed.