gebeden bij Ruth

gebeden voor in de liturgie en thuis bij verschillende perikopen van Ruth

Ruth 1,1-14

Goede God,
u trekt met mensen mee die hun huis verlaten,
op zoek naar voedsel,
naar een bestaan de moeite waard.
Geef, dat wij de sporen zien van uw nabijheid,
spreek het woord dat richting geeft
en sterk ons met uw Geest in Jezus, onze Heer.
Amen.

Goede God,
wij danken u voor wie het lef hebben er op uit te trekken,
die vreemde worden in vreemd gebied
en niet anders kunnen dan vertrouwen op de toekomst.
Geef, dat zij gastvrijheid ontmoeten
en ruimte voor een nieuw bestaan.
Vorm ons tot mensen met wie het goed is te leven,
in navolging van Jezus, uw Zoon, onze Heer.
Amen

Ruth 1,15-22

Ontzagwekkende God,
u bent te vinden in honger en overvloed,
leven en dood zijn uit uw hand.
Doe ons groeien in trouw,
wees aanwezig waar mensen
elkaar om niet behoeden
en wek in ons het geloof
in uw menslievendheid,
door Jezus uw Zoon, onze Heer.
Amen.

Ontzagwekkende God,
wij danken u voor mensen die trouw zijn,
die hun woord gestand doen
en getuigen van uw nabijheid.
Geef, dat wij durven instaan
voor wie aan onze zorg worden toevertrouwd
– verre vrienden en vreemden in de buurt –
zo leven wij in verbondenheid
met Jezus de gezalfde, onze Heer.
Amen.

Ruth 2

Genadige God,
die ons ziet in onze schoonheid
en ons kent in onze schamelheid,
die weet wat we nodig hebben.
Spreek uw woord en leg het in onze mond,
voed ons met uw goede gaven
en wij kunnen delen en raken verzadigd
door uw Geest in Jezus, onze Heer.
Amen.

Genadige God,
wij danken u voor mensen
die delen van de oogst,
die putten uit hun overvloed
en onze dorst lessen.
Wek in ons het besef
dat heel de aarde ons geschonken is
uit uw hand
en doe ons delen in verbondenheid
met Jezus onze Heer.
Amen.

Ruth 3

Getrouwe God,
die ons hebt geschapen en gericht op elkaar
die ons de liefde hebt geschonken,
het spel en de spanning,
het genot en de vervulling/overgave.
Geef dat wij elkaar behoeden
en niet genieten ten koste van een ander
maar elkaar goeddoen en helen,
om uw geest bidden wij in verbondenheid
met Jezus, uw Gezalfde.
Amen.

Getrouwe God,
wij danken U, dat U ons schenkt aan elkaar,
dat wij elkaar kunnen zien en horen,
proeven en raken, voelen en ruiken.
Geef dat onze overgave oprecht is
en dat wij elkaar tot zegen zijn,
vorm het hart van onze samengaan,
sterk ons met uw Geest in Jezus, onze Heer.
Amen.

Ruth 4,1-12

Wonderlijke God,
u die ons roept uit het verborgene
en ons brengt aan het licht,
die ons kent bij onze naam
en ons toekomst schenkt,
Geef ook ons oog voor elkaar,
dat wij elkaar kennen en verlichten.
Maak ons ontvankelijk voor uw woord,
geef dat het vruchtbaar wordt in ons bestaan,
omwille van Jezus, uw woord onze weg.
Amen

Wonderlijke God,
wij danken u
voor mensen die leven schenken,
die ons opbouwen en bevestigen.
die onze mogelijkheden zien
en uitdagen op weg te gaan.
Geef, dat ook wij
anderen ondersteunen en ruimte scheppen.
Dan wordt uw toekomst waar
in Jezus, uw Zoon, mens met ons.
Amen.

Ruth 4,13-22

Barmhartige God,
die zorgt voor ons van geslacht op geslacht,
die mensen met elkaar verbindt,
die leven wekt en op ons wacht voorbij de laatste grens,
wees hier aanwezig met uw woord en uw geest,
vorm ons tot uw gemeenschap
richt ons op uw toekomst
die wij zien in Jezus, uw Zoon, onze broeder.
Amen.

Barmhartige God,
wij danken u dat u toekomst geeft
aan wie vastgelopen zijn,
dat u overvloed schenkt waar tekort is
en liefde wekt waar kilte heerst.
Doe ons groeien in zorg voor elkaar,
oud of eenzaam, klein en weerloos
en geef oog voor uw rijk
dat aan het licht komt in Jezus, onze Heer.
Amen.

Biddende reflecties op de zes perikopen van Ruth

Ruth 1,1-14
Ik raak ze allemaal kwijt die me lief zijn.
Ik neem alleen nog maar afscheid,
ben nergens thuis, heb niemand meer;
God sta me bij.

Ruth 1,15-22
Het is zo moeilijk als je dichtbij komt,
nu ik alleen ben en vast zit.
Ik kan niet het geloven
dat iemand verder met me wil,
met me mee wil lopen;
Geef, God, dat ik me niet afsluit maar open.

Ruth 2
Dat ik het zomaar cadeau krijg,
dat iemand me graag ziet
en dat ik er niets voor hoef te doen;
Genade God.

Ruth 3
Ik sta op het spel, het liefdesspel,
lijf aan lijf, mond op mond.
Een dunne huid, een groot verlangen
– lijf me in, ik hoor bij je -.
Geef mij de kracht, God, van overgave.

Ruth 4 1-12
Ik hoop dat het zal lukken,
dat wat ik het liefste wil waar mag worden.
Ik durf het nog niet te geloven,
maar ga er voor.
God, schenk mij uw zegen.

Ruth 4,13-22
Alle generaties voor mij,
alle mensenkinderen die nog komen;
de vruchten die ik heb ontvangen,
het leven dat ik doorgeef;
behoed, God, de schakel in uw keten.

voorbede bij Ruth

Wij bidden tot de Levende,
die zich over ons wil buigen…

om vluchtelingen, uitgebuit en angstig
die overgeleverd zijn aan willekeur… Kyrie eleison

om wie veracht worden en gemeden
en zich niet meer durven laten zien… Christe eleison

om wie moe gebeukt zich niet meer verzetten
en het onrecht lijdzaam ondergaan… Kyrie eleison

Zo bidden wij de Levende
die mensen weer doet opstaan.

Wij bidden tot de Levende,
die zich over ons wil buigen…

om vrouwen die misbruikt worden
en geïsoleerd geen uitweg zien… Kyrie eleison

om kinderen die speelbal zijn van volwassenen
en getekend worden voor het leven… Christe eleison

om wie leven in angst voor wraak
en niet durven hopen op genade… Kyrie eleison

Zo bidden wij de Levende
die mensen weer doet opstaan.

Posted in Teksten | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor gebeden bij Ruth

Comments are closed.