Zegeningen en gebeden

zegenbede op 15 augustus Maria tenhemelopneming
bij de oogst van de kruiden

Ene, schepper en hoeder,
dank voor de overvloed aan kruiden
groeiend op de velden, bloeiend in de berm, verzameld in de tuin.
Zegen deze kruiden, groen en rood en geel en purper,
dat ze heilzaam zijn voor ons,
dat ze de maaltijd verrijken:
pit waar smaak ontbreekt, zoetheid waar bitterheid heerst.
Zegen deze aarde
die de kruiden doet ontspruiten en voedt,
geef zon en regen op hun tijd.
Wij danken u voor mensen die zorgen voor ons eten
en waken over onze gezondheid naar lichaam en geest.
Zo bidden wij met Maria
die ons beschermt en leeft bij u, altijd.

Gebed om zegen voor de nacht

Nu ik ga slapen denk ik aan U.
God, zegen ons deze nacht,
dat geen twijfel ons vasthoudt,
geen angst ons beklemt.
Waak over ons
als wij ons overgeven aan de slaap;
behoed ons
als wij zonder verweer zijn.
God, zegen ons deze nacht,
dat de dromen ons vertroosten,
dat de slaap ons verkwikt.
En wek ons in de morgen
met uw scheppingslicht.
God, zegen ons vannacht.

Terwijl ik niet slapen kan            

Nu ik wakker lig
tel ik uw zegeningen
telkens als geen uitweg zag.
Mijn zorgen vertrouw ik U toe
en ze worden geringer;
mijn lasten draag ik aan U op
en ze worden lichter.
Nu heb ik rust, nu ben ik moe
al wat ik ben behoort U toe.

Zegen om de nieuwe dag

U hebt licht geroepen en het was licht
En iedere morgen opnieuw gaat de zon op
en staan wij op en zien uw schepping.
Wij zegenen U om heel uw schepping,
wij zegenen U om het licht van deze dag.

uit ‘Hoor onze stem’, verkrijgbaar bij AG

Zegen om de dag te beginnen

Wij danken U
om de stille rust van de nacht,
om de nieuwe kracht van de slaap.
Wij danken U,
dat U ons hebt behoed
toen wij weerloos waren.
Geef dat we geen boze dromen
met ons mee dragen
en geef ons vertrouwen
in uw nabijheid deze dag.

uit: ‘Hoor onze stem’, verkrijgbaar bij AG

Op het einde van de dag

Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt.
Geef ons vrede met wat onaf is
en plezier in wat geklaard is;
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap
als U over ons waakt.

                                         Zegen om Gods liefde  

Wij houden Jou hoog
als wij elkaar minnen,
jouw naam gaat rond
in trouw aan elkaar.
Jij komt tevoorschijn
als wij elkaar bergen,
in dit geheim
word Jij openbaar

muziek: Toon Hagen

Zegen tijdens de zwangerschap

Gezegend zijt Gij, Levende,
om de vrucht in de schoot
om het kind dat Gij kent
voor ons nog verborgen.
Gezegend zijt Gij,
om het geheim van het leven
zichtbaar groeiende.
Gezegend zijt Gij,
bron van het bestaan
dat wij mogen doorgeven,
moeder aan dochter,
vader aan zoon,
mensen aan mensen.
Gezegend zijt Gij,
om dit kind dat Gij kent
dat leeft in het verborgene,
dat komt aan het licht.

Huisinzegening

Moge de Barmhartige zich over ons buigen
en ons een huis bouwen
waar het goed is te wonen.

Zegen de drempel
dat geen vriend erover struikelt,
dat hij vuil en kwaad weerhoudt.

Zegen deze deur,
dat ze openstaat voor velen,
wat van waarde is behoedt.

Zegen het fornuis,
dat het warmte mag geven
goede geuren gul verspreidt.

Zegen deze tafel,
dat ze maaltijden zal dragen
schragen de verbondenheid.

Zegen dit bed,
dat het rust geeft aan vermoeiden
en verkwikking, nieuwe zin.

Zegen dit huis en hen die het bewonen,
Barmhartige, omvat ons met uw liefde.

muziek: Toon Hagen

Zegen bij een burn out

De zegen van de Levende maakt rijk,
zwoegen voegt er niets aan toe
Spreuken 10,22

Zegen bij een stervende

Moge God je zegenen in je laatste dagen, (of: deze tijd van leven)
moge God je bijstaan in je laatste uren.
Moge God je opvangen als je het leven los kunt laten.
Moge God je opnemen in grenzeloze goedheid.

muziek: Toon Hagen
Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk

Voor een ernstig zieke Het leven verliest zijn glans

Het leven verliest zijn glans
het vuur verdoft in de ogen.
De grond die ons draagt beeft en schuift,
een schrille kreet van de vogel.
Maar jij zalft mijn handen, mijn hoofd,
behoedt mij voor dwalen.
Een vuur ben, heilige grond,
lichtweg in het dal van de dood.

muziek: Toon Hagen, Zingend Geloven 8

Bij een afscheid          

NN is gestorven
z/hij is nu niet meer hier
Waar ben je toch gebleven,
het is zo stil en leeg.
Maar als de tijden vol zijn
– misschien is nu die tijd –
dan zal jij nieuw weer opstaan
getooid met sterrenbloemen
en in een kleed van licht.

Zegenbede

God leg eer in het werk van uw handen
behoed ons op de weg.
Ga voor ons uit als een vuur,
dat wij uw lichtglans weerkaatsen.

Wegzending in de paastijd

De steen is weggerold
de weg vrij.

Wij zijn op weg gezet.
Gezegend met uw licht
gaan wij de wereld in.

Hij gaat ons voor en zie:
licht is de weg.


Wegzending naar Micha 6, 8

Gezegd is je, mens, wat goed is,
je weet wat de Levende van je vraagt:
doe recht, betrouwbaar in liefde,
ga, ga de weg;
dien, dien elkaar;
dank, dank zij God.

muziek: Herman Rouw
in: ‘Hoor onze stem’, verkrijgbaar bij AG

Zegenbede

De Levende zegene ons:
de zegen van de hemel hoog boven,
de zegen van de diepte der aarde
de zegen van de borsten en schoot
de zegen van de hand van de vader.
naar Genesis 49,25

Zegenbede

Bidden wij tot de Barmhartige:
Behoed ons met het licht van uw aangezicht. Amen
Richt ons met uw woord onderweg. Amen
Zegen ons met leven in overvloed. Amen
Ga van hier de weg tot zegen van alles en allen.
Dank zij de Levende.

muziek: Jos Beyer
in: ‘Hoor onze stem’, verkrijgbaar bij AG

Lofzang

Gezegend zijt Gij, gezien heel uw schepping,
het licht van de dag en de donkere nacht.

Gezegend zijt Gij, om lucht en om water,
rivieren en zeeën, één levende stroom.

Gezegend zijt Gij, om groeizame aarde,
om zaden en bloesem en al het gewas.

Gezegend zijt Gij, om wind en om regen,
de wouden en bossen, zij zingen uw lof.

Gezegend zijt Gij, om ruimte te over,
de maan en de sterren, ongrijpbaar nabij.

Gezegend zijt Gij, Gij schepper van dieren.
de panter, het geitje, de leeuw en het lam.

Gezegend zijt Gij, om mensen, uw kind’ren,
tot leven geroepen, soms even uw beeld.

Gezegend zijt Gij, de tijd ons gegeven,
om dagen van werken, om uw dag van rust.

Gezegend zijt Gij om brood voor het leven,
om mensen die delen hun have en goed.

Gezegend zijt Gij, om heldere klanken,
om talen en woorden, die reiken naar U.

Gezegend zijt Gij, om hemel en aarde
beadem de woorden, ontvang onze stem.

muziek Dick Zwart,
in ‘Hoor onze stem’, verkrijgbaar bij auteur

zegen voor palmzondag

Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
om het gewas op de velden,
om de bomen en de vruchten,
om het jonge groen uit de aarde
Gezegend zijt Gij, God onder ons.

Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
om vreugdekreten van kinderen,
om teder licht waarin wij staan,
om de weg die Gij ons voorgaat.
Gezegend zijt Gij, God onder ons.

Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
om mensen die u wachten en onthalen
om de stad van vrede, hier op aarde
om de enige ware, uw gezalfde.
Gezegend zijt Gij, God onder ons
.
muziek: Jetty Podt

Bij de dood van een huisdier

… was een heel lief dier,
nu is ie dood, is niet meer hier,
ik kan het niet geloven
Of is ie misschien boven
en speelt met God en is tevree,
Ik mis hem wel, ik doe niet mee.

Bij de dood van een huisdier

NN springt en holt niet meer,
de glans is van zijn huid.
Ik ben alleen zo zonder hem
het huis mist zijn geluid.
Maar ooit zullen we spelen
en aai ik weer je vacht;
Je zal me vast herkennen.
God ziet het wel en lacht.

Bij donder en bliksem

Hou je mond toch, kwade donder;
en jij licht flits niet zo snel.
Ik word bang hier in het donker
en natuurlijk weet ik wel:
de boze wolken drijven over
een lichte wind blaast alles droog
en heel misschien zien wij de kleuren
van God eigen regenboog.

muziek: Toon Hagen
in ‘Hoor onze stem’ verkrijgbaar bij AG

Voor het eten

Eten is een feest voor mond en neus en ogen
eten is een feest waarvan wij leven mogen.
Je proeft en ruikt en ziet;
je praat en lacht, geniet.
Eten is een feest en samen ’t allermeest.

Voor het slapen

Hier is je bed, het wacht op je slaap.
Nog even kijken wat je achterlaat
voor je vertrekt naar dromenland.
Ook daar waakt er een, je bent in Gods hand.

Reiszegen

Het ga je goed.
Wat op je weg komt
het zij je tot zegen,
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalheid van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn,
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je met hoofd en hart bewogen bent
om de mens op je weg.

God zegene je weg,
moge je leven tot Gods eer zijn.

Zegen voor Gods mensen

Gezegend zijt Gij die komt aan het licht
in de vreemde die voorbij gaat,
in de kleine, de laatste,
de minste der mensen.

Een zegen ben je
die water geeft aan wie dorstig is,
onderdak aan wie op weg is,
die luistert naar gebroken woorden,
die brood geeft en geen steen.

Een zegen ben je
die de deur opent voor wie aanklopt,
de haveloze kleedt, de verzwakte sterkt,
de eenzame verlicht
en waakt bij de zieke in de nacht.

Een zegen ben je
die niet bang voor de vreemde
tijd deelt met wie verward is, verdwaald,
die niet neerkijkt op wie gebogen gaat,
de zwerver ziet staan.

Een zegen ben je
die het uithoudt met wie beschadigd is,
verwond, getekend door pijn,
die de wankelende schraagt, de broze behoedt
en zwijgt en spreekt op zijn tijd.

Een zegen ben je
die vreugde deelt met wie je weg kruist,
die put uit overvloed en het weinige wegschenkt,
die zingt en speelt met kleur en klank
en luistert naar hartslag van de Levende in al wat leeft.

Gezegend zijt Gij die komt aan het licht
in de vreemde die voorbij gaat,
in de kleine, de laatste,
de minste der mensen.

Bij een afscheid

als op het einde van een weg
een nieuwe weg zich ontrolt;
als we adem, woord en brood
hebben gedeeld , geproefd;
geef, dat wij elkaar los kunnen laten
in vertrouwen op uw zegen,
dat wij weer lachen als we elkaar weer zien.

muziek Christiaan Winter,
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk

Voor een organist bij het afscheid van Bert Matter

Zegen de Levende met uw klankwoord;
meng in schalen adem en talen,
kleuren en klanken,
hef ze hoog, hemelhoog
en giet ze uit, uitbundig.
Zegene ons de Levende,
woord, scheppend woord,
woord om in te rusten.

.

Posted in Liederen, Teksten | Tagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Zegeningen en gebeden

Comments are closed.