Je eigen schrift schrijven, methode

Creatief schrijven in een groep naar aanleiding van een psalm (kan ook gebruikt worden bij teksten van Paulus of andere teksten, die niet direct speelbaar zijn.)

• Uitgangspunt is hierbij, dat – net als bij bibliodrama – de woorden voor de deelnemers een eigen geschiedenis, een eigen betekenislaag kunnen hebben, die niet expliciet herkenbaar is in de ‘officiële’ tekst.
• De tekst biedt tegelijk een beschrijving van andere ervaringen aan, dan onze, mijn persoonlijke subjectieve ervaringen. Ook de tekst heeft een geschiedenis, een eigen identiteit.
• Zowel voor de identiteit van de deelnemers als die van de tekst geldt dat die identiteit een beweeglijke is en geen statische. Deze beweeglijkheid is iets anders dan vormloosheid. Immers woorden (de tekst), ervaringen (uitgedrukt in taal of andere expressievormen bij de deelnemers) zijn gebaseerd op concrete begrensde werkelijkheid en verliezen hun zeggingskracht wanneer men die concreetheid uit het oog verliest. Bijvoorbeeld uit psalm 131, het beeld van een ‘gespeend kind’ is iets anders dan een beeld van een ‘volwassene’ of een ‘zuigeling’. Men moet deze beelden niet verliezen.
• Door de ‘subjectieve’ ervaringswereld te confronteren met de ‘objectieve’ tekst ontstaat een dialoog waaruit een tijdelijke ‘waarheid’ kan oplichten. “Zien, soms even” geldt ook hierbij als opschrift. En het niet-zien, kan even veelzeggend zijn als het zien.

Werkwijze
voorbereiding begeleiding
1. Kies een tekst uit
2. Zoek alle zelfstandige naamwoorden eruit, ook de eigennamen
3. Kies daaruit de belangrijkste, maximaal 12.
4. Schrijf elk van die woorden op een groot vel papier
5. Doe de werkvorm zelf thuis, ook al ben je eerder met de tekst aan de gang geweest

uitvoering in de groep
1. Vertel wat de bedoeling is van het ‘spel’.
2. Lees de tekst langzaam en duidelijk voor.
3. Alle deelnemers gaan rond en schrijven in stilte associaties op bij alle woorden die op de papieren liggen uitgespreid op de grond of op tafels. Ieder heeft zomogelijk een eigen kleur viltstift. Laat iedereen eerst op een papier 1 associatie schrijven, dan voorkom je dat iemand blijft hangen bij enkele woorden. Het schrijven gebeurt in STILTE.
4. Wanneer dat klaar is kiest ieder bij elk van de zelfstandige naamwoorden uit de verschillende associaties er drie uit en schrijft die op een eigen papier
5. en gaat dan de tekst herscheppen door de gekozen associaties op de zelfstandige naamwoorden in de voegen in de tekst, de eigen woorden komen dus in plaats van de oorspronkelijke zelfstandige naamwoorden uit de tekst. De andere woorden uit de tekst blijven zo integraal mogelijk staan.

De afronding kan op verschillende manieren gebeuren, al naar gelang eigen creativiteit, groep etc. De eenvoudigste wijze is elkaar de teksten voorlezen. Soms is het goed dat men elkaar in tweetallen de teksten voorleest en op elkaar kan reageren.

Posted in Methodes | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Je eigen schrift schrijven, methode

Comments are closed.