Herinrichting ruimte

Ruimte voor de liturgie in het ziekenhuis.

Ik, de Eeuwige ben het die jullie geneest.’ Exodus 15,26

Hoe komen we tot een nieuwe inrichting van de ruimte voor de zondagsliturgie?
Een vraag van het team van de geestelijk verzorgers van het Amphiaziekenhuis in Breda. Er zou voortaan gekerkt worden in een grote zaal met een glazen wand, waar ook alle representatieve gebeurtenissen plaats vinden.
Men had voor de liturgie geen eigen plaats meer in het ziekenhuis.
In het begeleidingsproces hebben we eerst naar ieders eigen geschiedenis met liturgie gekeken. Vervolgens hebben we gezien dat er in de omgang tussen de zieken en de pastores veel meer ritueel handelen bestaat dan alleen de zondagsliturgie. De zondagsliturgie is dus maar een deel van het rituele handelen. Dat gaf ruimte.

Wat de pastores eerst als verlies ervoeren (geen vaste eigen plek) kon worden omgeduid naar winst: evenals de kerkgangers (de patienten) zijn de voorgangers passanten.
Voor iedere samenkomst zou de ruimte klaargemaakt moeten worden;
geen tempel maar een tent.
Uiteindelijk hebben de geestelijk verzorgers een opbergbaar altaar/tafel laten maken,
een ambo en een standaard voor de paaskaars,
waar omheen men iedere zondag samenkomt.
De nieuwe inrichting hebben we vierenderwijze en mystagogisch aan de vele vrijwilligers gepresenteerd.
De liturgie wordt zo vormgeven
dat het element van tocht en onderweg-zijn steeds opnieuw naar voren komt.

Posted in Methodes | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Herinrichting ruimte

Comments are closed.