Toerusting

Waar mensen samen een taak hebben te klaren, betaald of onbetaald,
als professionel of vrijwilliger, als deelnemer van de organisatie of van buiten,
is het belangrijk hen zo toe te rusten dat zij hun taak goed kunnen vervullen.

Daarvoor is inspiratie nodig en toerusting:
voor gemeenteleden en parochianen,
groepen vrijwilligers in het hospice,
pastores en dominees in het leger of bij justitie, etc..

Inspiratie om te komen bij je eigen bronnen, je eigen kracht
en te vertrouwen op de kracht die je ontvangt, ook samen.

Toerusting op het gebied van liturgie:
lezen, bidden, spreken,
gebruik maken van de ruimte,
werken met rituelen, omgaan met stilte.
En op het gebied van gespreksvoering:
ontmoetingen rond doopsel, rond sterven, pastorale begeleiding.

Comments are closed.