Onderwijs

In de loop van de jaren heb ik met regelmaat onderwijs gegeven.
Hoorcollege in Tilburg aan de toenmalige theologische faculteit als vervanger.
In Hengelo op de Fontyshogeschool kwam ik oude bekenden van de Pastorale School en de Pastorale Kadervorming tegen, maar ook jonge vrouwen en een enkele man die aan de theologie waren begonnen. Via werk- en hoorcollege maakte ik hen wegwijs in de geschiedenis van de liturgie, de rituele grondslagen, kunst en liturgie inclusief muziek en de huidige stand van zaken. Sommigen van hen zijn collega in het pastoraat geworden. Ook op de vestiging van de hogeschool Leeuwarden in Enschede heb ik enkel jaren onderwijs gegeven. In de vestigingen van Fontys in Amsterdam en Utrecht heb ik tot 2019 lesgegeven.
College geven dwingt je je vak bij te houden, nieuwe proefschriften te lezen, de ontwikkeling te volgen van de strikt kerkelijke liturgie naar de ‘ritual studies’ en dat is mooi en blijft prikkelen en vragen oproepen.

Comments are closed.