Doopsel

Het geloof van de ouders
Het was de vader van een van de kinderen
die binnenkort gedoopt zou worden die uitriep:
‘wie wordt er nou gedoopt?’
De ouders van de aanstaande dopelingen komen twee avonden samen
ter voorbereiding van deze gebeurtenis
en het gesprek komt dan – jawel – op het geloof van de ouders.

Doopvoorbereiding
In veel parochies bereiden parochianen de ouders voor op de doop van hun kind.
Het is prachtig werk; je komt in aanraking met mensen
die het wonder van nieuw leven aan den lijve meemaken.
Maar hoe kun je als collega-ouder, als medegelovige zo’n groep begeleiden;
hoe lukt het je het geloof ter sprake brengen;
hoe moet je vertellen wat het doopsel in de christelijke kerken betekent
en mee denken over de doopviering zelf?

Toerusting voor doopvoorbereiders
In vijf bijeenkomsten leren we leiding geven in een groep,
een geloofsgesprek leiden, omgaan met spanningen in een groep,
een korte inleiding houden over het sacrament van het doopsel
en de doopliturgie voorbereiden.

Dooplied voor Sara

Comments are closed.